13 Nisan 2012 Cuma

Elaia Antik Kenti-II (Elauwa) / İZMİR / AİOLİS / Bergama / Zeytindağ Beldesi / Kazıkbağları

Elaia Kısa Tarihi: Strabon’a göre Elaia Helenlerin Batı Anadolu’da kurduğu ilk kenttir. Kent Troia Savaşına katılan savaşçıların önderi olan Menestheus tarafından kurulmuştur. Yine Strabon’a göre Argos’lular Thebai’yi alırlar burayı Thersandros’a teslim ederler. Troia Savaşında yer alan Thersandros Agamemnon ile birlikte Mysia üzerine sefere çıkar ve yenilgiye uğrarlar. Bu çarpışmada Mysia’lı Telephos Thersandros’u öldürür. Bu savaşçının anısına Elaia’nın agorasında bir taş anıt yapılır. Çevre halkı bu anıta kurban adarlarmış.
Elaia Kent Limanı 
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Strabon’un anlattıklarına rağmen kentin Aiol göçünden önce kurulduğu düşünülmektedir. Aiol’ların göçü ile onların hükümranlığına geçmesine rağmen, zaman içinde Mysia Kenti olan Pergamon tarafından liman olarak kullanılınca önem kazanmıştır. Kentin kuruluş tarihi MÖ.3000’li yıllara kadar gitmektedir.
Elaia Kent Limanı
Taş Liman Planı
Liman Taşları Kenet İzleri
Liman Taşları Kenet İzleri 
Liman Taşları Kenet İzleri 
Kent işlev olarak Bergama kentinin limanı olarak ünlenmiştir. Kentin Pergamon’a uzaklığı 26 km.dir. Bergama Krallığının büyümesi ile birlikte, onun iskelesi konumunda bayındırlaşmış ve önem kazanmıştır. Kentin varlığını Atina egemenliğindeki Delos Birliğine vermiş olduğu düşük katkı payı ile biliyoruz.
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Elaia Kent Limanı
Bergama Krallığının Roma’lıların hâkimiyetine geçmesi ile birlikte tekrardan önemini yitirmiştir. Bakırçay’ın yıllar içinde getirmiş olduğu alüvyonlarla dolan iskele zaman içinde kullanılmaz hale gelmiş ve kent hızla sönükleşmiştir. Kent varlığını erken Bizans Dönemine kadar sürdürür. Pergamonlu Galenos kentin kekiklerle örtülü tepelerinden toplanan ballarının kalitesinden bahseder kitaplarında. Elaia Antik Kenti taşları da diğer Batı Anadolu kıyı kentlerinin başına geldiği gibi deniz yoluyla taşına taşına tüketilmiştir.    
Keramik Parçaları
Keramik Parçaları
Keramik Parçaları
Keramik Parçaları
Keramik Parçaları
Keramik Parçaları
Keramik Parçaları
Keramik Parçaları
Roma Dönemi Onur Yazıtı
Bizans Dönemi Kabartmalı Levha
Bizans Dönemi Kabartmalı Levha 
Bizans Dönemi Kabartmalı Levha 
Bizans Dönemi Kabartmalı Levha 
Bizans Dönemi Kabartmalı Levha 
Bizans Dönemi Kabartmalı Levha 
Bizans Dönemi Kabartmalı Levha 
Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi -2002 / George E. Bean – Eskiçağda Ege Bölgesi – Arion Yayınevi –1997 / Antik Çağda Kilikya Bölgesinde Zeytinyağı Üretimi –Mehmet İsmail Başoğlu -2009 / Sefa Taşkın –Mysia ve Işık İnsanları –Sel Yayınları -1997 / www.dainst.org.tr / www.asiaminorcoins.com

Taylan Köken

1 yorum:

  1. Vip danişmanlık olarak sitenizi çok ilginç ve dikkat çekici bulduk. Başarılarınızın devamını diliyoruz.

    YanıtlaSil