21 Aralık 2010 Salı

Sillyos (Sillion) Antik Kenti / İZMİR / AİOLİS / Çiğli

Sillyos Antik Kenti Bilgileri: 1950 yılına kadar önemsiz bir köy olan Çiğli(Çiyli) Köyü, daha sonra gelişen İzmir ile birlikte büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalarak ve ilçeleşerek günümüze kadar gelmiştir.
İşte bu küçük köy Byzantion’lu Stephanos’un yapıtında Sillyos adı ile anılır. Prof. Bilge Umar, Bürchner’in Sillyos adının Hellen’ler öncesi dönemden geldiğini belirtmektedir. Anlamı için “Güzel geçit yeri” demektedir. Olasılıkla Küçük Yamanlar Tepesinden Larissa Antik Kentine kadar uzanan, deniz kıyısındaki doğal yolun üzerindeydi Sillyos kenti.
Sillyos’daki yerleşim, geç Roma, erken Bizans devrine kadar varlığını sürdürmüştür. Prof. Ersin Doğer yerleşimin kuruluşunun MÖ.600 yıllarına kadar gittiğini belirtir.
Sillyos kentinden günümüze kalan herhangi bir yapı kalıntısı yoktur.

Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi (2002) / Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi (1993) / Ersin Doğer- Menemen Tarihi- Sergi Yayınevi (1998)


Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder