19 Nisan 2015 Pazar

Gökçepınar Yerleşimi / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Kızılcaşar Mahallesi

Yerleşimin Yeri: Gökçepınar Yerleşimi, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar (Köyü) Mahallesinin güneyindedir.
Gökçepınar Yerleşimi
Kızılcaşar ve Yerleşim Bilgileri: Kızılcaşar Köyü Gölbaşı’nın en eki yerleşim yerlerinden biridir. Günümüzde yoğun yapılaşmalarla siteler arasında kaybolacak gibidir. Köyün eski adı kayıtlarda Kızılcaşehir olarak geçmektedir. Yine Farsçadan dilimize geçen Şar, anlam olarak Şehir, Kent demektir. Köy kayıtlarda Hunze Hatun mülkü olarak geçmektedir. Bu dönemde Ankara’ya bağlıyken, 1895 yılında Zir Kazasına bağlıdır. Köyün camisi 1900’lü yıllardan önce yapılmış Geç Osmanlı tarzındadır. Cami duvarlarında, köy çeşmesinde Antik devşirme malzemeler kullanılmıştır.   
Gökçepınar Yerleşimi 250x400m ölçülerindedir. Yerleşim üzerinde dağılmış olarak kireç taşından kaba oyulmuş, dairesel formda bir binanın temelini gösteren taşlar dikkati çekmektedir. Taşpınar Höyüğe yakınlığı sebebiyle aynı kültürde olduğu düşünülmektedir. Buna göre bu Düz Yerleşim İlk-Orta-Son Tunç ve Demir Çağında iskân görmüş olmalı. Yerleşim kaçak kazılar, tarım faaliyetleri ve yapılaşma sebebiyle yok olmak üzeredir.
Gökçepınar Yerleşimi 1995 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.    
           

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder