25 Mart 2015 Çarşamba

Çimşit Kalıntıları ve Cami / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Çimşit Mahallesi

Kalıntılar ve Caminin Yeri: Çimşit Cami, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çimşit (Köyü) Mahallesinin merkezindedir. Kalıntılar ise köyün etrafındadır.
Çimşit Cami
Çimşit Cami
Çimşit Cami
Çimşit Cami
Çimşit Cami
Çimşit Cami
Çimşit Köyü Bilgileri: Çimşit Köyü hakkındaki bilgileri değerli araştırmacı Abdülkerim Erdoğan’ın kitabından aktaralım:
Anadolu Selçukluları Döneminde Müslüman Oğuz Türkmen boylarının iskânına açılan bölge ilk olarak Karacadağ Nahiyesine, daha sonra Çukurcak Nahiyesine bağlanır. Kurucular Bozulus Türkmen aşiretindendir. Cemşid ve Cimşidlü isimleriyle anılan köyün tarihiyle ilgili temin edilen ilk belge Kasım 1633 tarihlidir. Bu belgede özetle; Küçük Haymana Kazasına bağlı Cimşidlü Köyünden el-Hacı İsa, köy Camiinin hatibi iken vefat etmiş ve yerine Ali Halife, Haymana Kadısı Sunullah Efendi tarafından Hatip olarak tayin edilir. Bu vakıf kaydı, köyün büyük bir nüfusa sahip olduğunu ve köyde Cuma Namazının kılındığını, eğitim seviyesinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Çünkü o tarihlerde bazı köylerde sadece vakit Namazları için mescit bulunmaktaydı. Cuma Namazının kılınabilmesi için resmi görevli bir “imam hatip” in bulunması gerekiyordu. Daha sonraki yıllarda köyün Tabanlı Nahiyesine (Bala Kazası) bağlandığını görüyoruz. 21 Haziran 1909 tarihli bir Vakıf belgesinde de Nazif Efendi Alişan, Bala Kazasına bağlı Çimşit Köyü Camii’ne” imam hatip” olarak tayin edilir. Eski Camii yıkılarak yenisi 1950 yılında yaptırılır. 1960 yılında Çankaya İlçesine, 1985 yılında da Gölbaşı İlçesine bağlanır.

Çimşit Kalıntıları: Aynı kaynaktan köyün diğer kalıntıları hakkındaki bilgileri paylaşalım:
İlk Tunç Çağı’ndan itibaren iskân gören köyün içinde Kale Höyük bulunmaktadır. Ayrıca Turgut Mevkii, Çörekoğlu Öreni, Kabaklı ve Pırallar Mevkilerinde değişik dönemlere ait yerleşmeler bulunmaktadır.
Pırallar Mevkiinde bulunan, insan eli ile yapılan mağara oldukça önemlidir. Dere yamacında, kayalık bir mevkide, düzlüğe hakim bir yamaçta küçük bir giriş kapısı bulunan mağaranın koridoru yan odacıklarla, daha sonra da daralan bir koridorla devam etmektedir. Kanaatimizce bu Mağaralar Roma ve Bizans döneminde manastır ve korunma amaçlı kullanılmıştır.
Turgut Mevkiinde bir Nekropolis alanı bulunmaktadır. Çörekoğlu Öreni ise bir yerleşim yeri izleri taşımaktadır.

Çimşit Cami Bilgileri: Çimşit Cami yapımı 1775 yılıdır. Osmanlı Mimari üslubunda, dikdörtgen formda, eğimli kırma çatı kiremitle kaplı olarak, yığma ve düzgün taştan inşa edilmiştir. Tavan kaplamalara ahşaptandır. İbadete açık ve iyi durumdaki bu camimiz 1988 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir. 
       
Kaynak: www.envanter.gov.trwww.cimsitkoyu.com / Abdülkerim Erdoğan –Tarih İçinde Gölbaşı

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder