27 Ocak 2015 Salı

Dağkalfat Kalesi / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Dağkalfat Köyü

Kalenin Yeri: Dağkalfat Kalesi, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Dağkalfat Köyü yakınında bulunan tepe üzerindedir.
Kale Dede Türbesi
Dağkalfat ve Kale Bilgileri: Dağkalfat Köyü eski yerleşimlerden biridir. Köy bir tepenin eteğinde kurulmuş olup, bu tepe üzerinde bir kale bulunmaktadır. Kale Dede Türbesinin de bulunduğu bugünkü yapay kale değildir. Daha eskiden burada dönemini bilemediğimiz kale kalıntısı bulunmaktadır. Köyün adı Dağ-Kalafat’tır. Kalafat kelimesinden, Kalfat olmuştur.
Dağkalfat Kale / Yerleşimi 2000 yılında Levent Egemen Vardar tarafından ziyaret edilmiştir. Bugün 1432 m rakımlı tepenin en üst noktasında bulunan Kale Dede yatırının doğuya eğimli yamacında antik dönemde kullanıldığı bilinen bir yapının temel izleri görülmektedir. Temel izlerine ait 1m den az olmayan iri blok taşlar dikkat çekicidir. Bu yapının kule olduğu düşünülmektedir. Tepe üzerinde ve etrafında başka duvar izine rastlanmamıştır. Yüzeyde karakteristik olmayan çok az seramik kırıntısına rastlanmıştır.  
   
Kaynak: www.ankararehberi.com / Levent Egemen Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması: Ankara ve Bolu İlleri, 2000 -19. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 -2001

Taylan Köken 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder