20 Aralık 2014 Cumartesi

Yahşihan Köyü Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çamlıdere –Yahşihan Köyü

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çamlıdere İlçesi, Yahşihan Köyü merkezindedir.
Yahşihan'dan Bayındır Barajı
Yahşihan Köyü ve Kalıntı Bilgileri: Yahşihan Köyü Osmanlı kayıtlarında 1522/1572 yıllarında Yabanabad Kazasına, 1840 yılı kayıtlarında ise Şorba’ya bağlı bir köydür. Yahşihan Köyünü Oğuzların 24 boyundan biri olan Avşar/Afşar Boyunun Yahşihanli/Yahşihanlu Kolu kurmuştur. Yahşihan “Armağanlar” adıyla da anılmaktadır.
Köy içinde Erken Bizans Dönemine tarihlenen mimari bloklar, çift sütun başlıkları bulunmaktadır. 1,5m boyunda sekizgen bir blok parçası dikkat çekicidir.
Yine Bayındır Barajının çekilmesiyle Kiliselik Mevkiinde friz blokları, sütun gövdeleri ve diğer devşirme malzemelerin köprü üzerinde kullanıldığı görülmüştür. Geç Antik Çağdan bu yana bu alanın iskân gördüğünün kanıtı olarak düşünülmüştür.  
   
Kaynak: Levent Egemen Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması Ankara İli, 2006 -25. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:3-2007 / www.tr.wikipedia.org / www.ankarasevdam.net

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder