3 Nisan 2020 Cuma

Ihlara Kasabası / AKSARAY / KAPPADOKİA / Güzelyurt - Ihlara


Ihlara Kasabasının Yeri: Ihlara, Aksaray İli, Güzelyurt İlçesine bağlı kasaba(nahiye) merkezidir. Ihlara kasabasından çok Anadolu’nun ve Kappadokia bölgesindeki kadim Hristiyanlık merkezlerinden biri olan Ihlara vadisiyle tanınmaktadır.
Ihlara Kasabası
Ihlara Kasabası
Ihlara Kasabası
Ihlara Kasabası
Ihlara Kasabası

Ihlara Kasabası Bilgileri:
Hristiyanlığın ilk yıllarında Kayserili Basilus ve Nazianzoslu (Aksaray’a yakın yeri bilinmeyen bir kent) Gregorius gibi mezhep kurucuları 4. yy. da burada yetişmişlerdir. Mısır ve Suriye’de gelişen sistemlerin dışında burada mevcut tabiat ve koşullarının oluşturduğu bir manastır hayatı şekillenmiştir. Bu topraklardan Yunanistan ve Slavların Hristiyan eğitim sistemi türemiştir.
Ihlara Kasabası
Ihlara Kasabası
Ihlara Kasabası
Ihlara Kasabası

Mısır ve Suriyeli rahiplerin dünya ile olan ilişkilerini kesmelerine rağmen Basilus ve Gregorius'un rahipleri dünyayla olan ilişkilerine devam ediyorlardı. Bu yeni anlayışın yeri Belisırma idi. Aziz Gregorius, teslis inancına farklı yaklaşarak “Hz. İsa'nın tanrılığı tartışmasını” İznik’te (Nikomedia) toplanan konsülde yeni fikirler ortaya çıkararak tartışmıştır. 
Hristiyanlık tarihinde öncü bir aziz olan Gregorius, yetiştiği kayalık bölgede (Belisırma, Ihlara, Gelveri) Manastır ruhuna uygun, kayalara oyulan kiliseler topluluğu haline getirdi. Arap akınlarına karşı, Hasan dağındaki savunma kaleleri karşı koyunca bu kiliseler faal ibadet merkezi durumlarını devam ettirebildiler.
Ihlara Kasabası
Ihlara Kasabası
Merkez Cami
Ihlara vadisindeki kayalara oyulmuş bu freskli kiliseler, korunarak yeryüzünde eşine rastlanmayan bir tarih hazinesi olarak zamanımıza kadar gelmiştir. Hristiyanlığın ilk yıllarından itibaren kayaların rahatlıkla kazılmasıyla meydan getirilen bu freskli kiliseler ve iskân yerleri 14 km boyunca Ihlara Kasabasından Selime Köyüne kadar devam eden Ihlara Vadisi içerisinde yer alırlar. Kiliselerden sadece ikisinin tarihi tespit edilmiştir. Direkli Kilise (976-1025), Aziz Georges (1283-1295) yıllarına aittir. Diğer kilise bilgilerini Ihlara Vadisi maddemizde vereceğiz.
Ihlara Kasabası
Ihlara Kasabası
Ihlara Kasabası
Ihlara Kasabası

Kaynak:
Bu maddenin birçok bilgisi www.guzelyurt.gov.tr adresinden alınmıştır.

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder