15 Mayıs 2015 Cuma

Kül Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Oyaca Mahallesi

Höyüğün Yeri: Kül Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca (Kasabası) Mahallesinin 4km doğu –güneydoğusunda Boyalık Yolunun batısında ve bitişiğinde kalmaktadır.
Kül Höyük
Kül Höyük
Kül Höyük
Kül Höyük
Höyük Bilgileri: Kül Höyük 1978 yılında keşfedilmiş ve 1992 yılında kazısı yapılan höyüklerimizdendir. Kazılar Anadolu Medeniyetleri Müzesi ekipleri tarafından 1992-1995, 1998-2000 ve 2001-2006 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Kazılarda kültür katlara ortaya çıkarılmış ve özellikle üst katların mimari karakteri hakkında önemli bulgulara ulaşılmıştır.
Kazılarda pişmiş topraktan testiler, Rython Kapları ve parçaları, İdoller, çok sayıda damga mühürler, ağırşaklar ve boncuklar ele geçmiştir.
Höyük buluntulara göre İlk-Orta ve Son Tunç Çağında, Hitit Çağında, Asur Koloni Çağında iskân görmüştür.
Kül Höyük, 2001 yılı Koruma Kurulu kararlarıyla 1. ve 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
Not: Envanter sayfasında bu höyük hakkında detaylı bir kaynakça verilmiştir.         
Ağırşak-Eski Hitit
Bulla-Hitit İmparatorluk
Emzikli Kap-Eski Hitit
Gaga Ağızlı Kap-Eski Hitit
İdol-İlk Tunç Çağı
Mühür-Eski Hitit

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder