9 Ağustos 2014 Cumartesi

Sarı Höyük / ANKARA / GALATİA / Bala –Sarı Höyük Köyü

Höyüğün Yeri: Sarı Höyük, Ankara İli, Bala İlçesi, Sarı Höyük Köyü yanındadır.
Sarı Höyük Köyü Uydu Görüntüsü
Sarı Höyük Krokisi
Sarı Höyük
Sarı Höyük
Sarı Höyük
Höyük Bilgileri: Höyük Şedik Höyük, Şedid Höyük olarak da anılmaktadır. Sachihiro Omura tarafından 1992 yılında ziyaret edilen höyük üzerinde bulunan keramik kırıntılarına göre höyük Orta ve Son Tunç Çağı ile Demir Çağında iskân görmüştür. Höyük 150x180m ölçülerine ve 19m yüksekliğe sahiptir. Bazı yerlerde höyüğü çeviren sur izleri görülmektedir. Köyün hemen yakınında bulunan yerleşim alanı içinde kalması ve kaçak kazılar yüzünden tahrip edilmektedir. Höyük yakınında açılan kanallar yüzünden höyüğün yakınında başka yerleşim izleri, antik dönem parçaları görülmektedir. Bu parçalar köyün Roma Döneminde de iskân gördüğünü göstermektedir. Roma Döneminde Sarı Höyük Köyünün antik adı Aspona’dır. Galatia Bölgesinde Bizans Döneminde askeri bölge, MS.4 yüzyılda ise kent ve piskoposluk merkezidir. 
Koruma Kurulu Kararıyla Höyük iki kez SİT alanı olarak tescillenmiştir. 1995 yılında ve 2007 yılında 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
Aspona Kanal Kazısı
Aspona Buluntuları
Aspona Buluntuları
Aspona Buluntusu
Kaynak: www.envanter.gov.tr / Sachihiro Omura -11.Araştırma Sonuçları Toplantısı -1993 / www.ankararehberi.com  

Taylan Köken  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder