20 Mayıs 2013 Pazartesi

Asar Taşı Kybele Tapınağı-II / İZMİR / AİOLİS –Aliağa –Aşağı Şakran Köyü

Asar Taşı Kalıntıları: Bergama kazılarını yürüten Alman Kazı Ekibi Felix Pirson öncülüğünde Elaia Antik Kentinde ve bölgede birçok detaylı yüzey araştırmaları gerçekleştirmektedir. Elaia araştırmalarını gerçekleştiren ekibin 2010 yılında Sakartepe ile Gavur Evleri arasında yapmış olduğu yüzey araştırmalarında vadi incelenmiş ve burada beş yerde keramik, tuğla parçaları tespit edilmiştir. Ele geçen malzemelere göre burada değişik büyüklüklerde çiftlikler kurulduğu düşünülmektedir. Buluntular Geç Antik Dönemden, Helenistik Döneme kadar uzanmakta, bir yerde de Geç Bizans Dönemi malzemesine rastlanmıştır.  
Asar Taşı Panoramik Görüntü
2.Tapınak Alanı Panoramik Görüntü
2.Tapınak Alanı Panoramik Görüntü
Asar Taşı Kuzeydoğu Yönü
Asar Taşı Kuzey Yönü
Asar Taşı Doğu Yönü
Asar Taşı Batı Yönü
Asar Taşı Batı Yönü
Asar Taşı Nişler
Asar Taşı Oda Duvarları
Asar Taşı Doğu Yönünden
Az Bilinen Antik Kentler Bisiklet Turu’ndan sonra ziyaret ettiğimiz bu alanın ihtişamı gerçekten dikkat çekici. Üzülerek söylemek gerekirse “Cahil Defineci Terörü” arkeologlardan önce bu alanı da ziyaret etmiş ve bir hayli zarar vermiştir.
Asar Taşı’na çıkacaklar için önemli bir uyarı yapmalıyım: Bu kaya bloğunun üzerine denize bakan köşeden yer yer yıpranmış basamaklar üzerinden tehlikeli bir biçimde çıkılmaktadır. Kayaya çıkıldığında definecilerin açmış olduğu çukurların atık toprakları yürümeyi zorlaştırmakta ve tehlikeli hale getirmektedir.
Asar Taşına Giden Tarla Yolu
Sakar Tepe ve Asar Taşı
Sakar Tepe ve Asar Taşı
Kybele Tahtı
Kybele Tahtı
Kybele Tahtı
Kybele Tahtı
Kompresör Delikleri
Kybele Tahtı
Kybele Tahtı Sunu Deliği
Kybele Tahtı Sunu Deliği
Kybele Tahtı Sunu Nişi
Kybele Tahtı
Doğu kısmında “Ana Tanrıça Tahtı” olarak nitelendirdiğimiz taht ve sunu çukurları dikkatimizi çekmiştir. Tahtın bir kısmı defineciler tarafından kırılmıştır. Tahtın hemen yanında gördüğümüz kompresör delikleri definecilerin hem ne kadar gözü kara, hem de ne kadar cahil olduklarının adeta ispatı niteliğindedir. Bu tahta yakın olan odada “Sunu Çukuru” bulunmaktadır. Orijinal kayaya 4-5mt derinliğinde, dikdörtgen formda, düzgün olarak açılmıştır. Diğer iki odanın içi defineciler tarafından kazılmıştır. Muhtemelen bu odaların önlerinde de sunak çukurları bulunmaktaydı. Yığılan toprak hem bu alanı tehlikeli hale getirmiş, hem de buluntu durumunun görülmesini kısıtlamıştır. Bu alanda bol miktarda geç dönem seramik kırıntıları yüzeye yayılmıştır.  
Ayrıca bu alanın hemen altında bulunan çeşmeden Asar Taşı’na yürürken de bol miktarda keramik kırıntısı gözlemledik. Çeşmenin erken dönemlerde bu alanın su ihtiyacını karşıladığını düşünmekteyiz.
2. Alan (Asar Taşından)
2. Alan (Asar Taşından)
2. Alan Duvarları
2. Alan Duvarları
2. Alan Duvarları
2. Alan Duvarları
2. Alan Duvarları
2. Alan Duvarları
2. Alan Duvarları
2. Alan Duvarları
2. Alan Duvarları
2. Tapınak Alanı Defineci Çukuru
Nekropolis Alanı?
Nekropolis Alanı Keramikleri
Nekropolis Alanı Keramikleri
Nekropolis Alanı Keramikleri
Nekropolis Alanı Keramikleri
Nekropolis Alanı Keramikleri

Asar Taşı’nın doğu yönünde yaklaşık 100mt mesafede, yine orijinal kayaya oyulmuş olan ve düzgün kesilmiş duvarlara sahip “Açık Hava Tapkı Alanları” veya “Yerleşim Yerlerinin”  varlığını görüntüledik. Bu alanda düzgün duvarların üzerinde açılmış olan nişler dikkat çekicidir. Bu alanın da değişik yerlerinden defineci terörüne uğradığını gözlemledik. Bu alanın hemen güneyinde kalan zeytinlik üzerinde pithos parçalarıysa bu alanın geçmiş dönemde bir nekropolis olduğunu düşündürmektedir. Benzer parçaları Altınova’daki Körtükaya Yerleşiminde gözlemlemiştik.
                      
Kaynakça: Sefa Taşkın –Mysia ve Işık İnsanları –Sel -1997 / Felix Pirson –Pergamon 2010 –Yakın Çevrede Gerçekleştirilen Yüzey Araştırmaları Raporu – 29. Cilt1 Araştırma Sonuçları -2011 / Sayın Şükrü Tül ile şahsi yazışmalarımız.

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder