8 Nisan 2013 Pazartesi

Maiandros / Büyük Menderes Nehri...

Genç Meandros

Maiandros: Günümüzde Büyük Menderes Nehri’nin antik adıdır. Aynı zamanda bu ırmağın tanrısallaşmış adıdır. Birçok Anadolu nehri gibi Okeanos ile Tethys’in erkek evladıdır. Bir diğer söylenişi Meandros’dur ve “Suların Dirsek Yaptığı Yer” demektir.  


Bilge Umar’a göre Maiandros adı Luvi/Pelasgos dilinden gelmedir. Ma-(A)dra yerine Maia-(A)dros olmuştur. Helen dilinde “Maia’nın Erkeği” anlamındadır.

Menderes / Maiandros / Meandros nehri taşıdığı alüvyonlarla birçok ilk çağ kentini zor durumda bırakmış, denize döküldüğü yerlerde limanları işlevsiz hale getirmiştir. Eski çağlarda Milet Halkı ayaklanır ve tarlalarını bataklık, limanlarını da ova haline getiren bu insafsız Menderes Tanrısına karşı dava açarlar. Hakim davayı kabul eder ve Menderes’e cezayı keser. Bu cezayı Maiandros’a tapılan ırmak tanrısının tapınağındaki papazlar öder ama koca ırmak bu cezalara rağmen Anadolu toprağını denize taşımaya devam eder…


Kaynakça: Azra Erhat –Mitoloji Sözlüğü –Remzi Kitabevi -1993 / Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi- 1993.

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder