19 Eylül 2011 Pazartesi

Yeni Yeldeğirmeni Tepe Höyük / BALIKESİR / AİOLİS / Ayvalık / Altınova Beldesi

Yeni Yeldeğirmeni Tepe Höyüğün Yeri: Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi Altınova Beldesi sınırları içinde merkeze 1,5 km uzaklıktadır.
Yeni Yeldeğirmeni Tepe Höyük
Yeni Yeldeğirmeni Tepe Höyük
Yeni Yeldeğirmeni Tepe Höyük

Höyük Madra Çayı’nın getirdiği alüvyonla dolan ova üzerinde yer alır. İlhan Kayan tarafından yapılan araştırmalarda Ege Denizinin dibine kadar geldiği saptanmıştır.  
Höyük üstündeki su depoları
Höyük üstündeki su depoları
Yeni Yeldeğirmeni Tepe Höyüğün Durumu: Doğu batı yönünde Höyük yanında açılan yol tahribata sebep olmuştur. Höyük üzerinde su deposu ve artezyen kuyusuna ait iki bina bulunmaktadır.
Höyüğü kesen yol ve depo binası
Höyüğü kesen yol ve depo binası
Ayrıca höyük üzerine son yıllarda bir duvar yapılmış ve depo binası olarak kullanılan bir yapı yapılmış ve höyük tahribatı devam etmiştir. Höyük tepesi bir çit ile çevrelenmiştir. Ayrıca resimlerde görüldüğü gibi kaçak kazılar devam etmektedir.  
Höyüğün tıraşlanan etekleri
Höyüğün üzerindeki kaçak kazılar
Höyük üzerindeki kaçak kazı
Höyük üzerindeki kaçak kazı
Höyük üzerindeki kaçak kazı
Höyük üzerindeki eski kaçak kazı
Yeni Yeldeğirmeni Tepe Höyük Araştırma ve Kazı Sonuçları: Höyük 1991 yılında Kyriacos Lambrianides tarafından bölgede yapılan yüzey araştırmaları esnasında tespit edilmiştir.   
1948 yılında yörede araştırmalar yapan Prof.Dr. İsmail Kılıç Kökten Kaymaktepe olarak isimlendirdiği höyüğün Höyücektepe Höyük olduğu daha sonraki yıllarda anlaşılmıştır. 1997 yılında Nigel Sepencer ve Kyriacos Lambrianides tarafından sondaj yapılarak kazılmıştır.  Üç açma yapılan höyükte en üstte Osmanlı Dönemi mezarlık bulunmaktadır. Bu mezarlığın altında İlk Tunç Çağı kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Höyükte ana kayaya kadar inilmiştir.

Yeni Yeldeğirmeni Tepe Höyük
Yeni Yeldeğirmeni Tepe Höyük 
Yeni Yeldeğirmeni Tepe Höyük
Yeni Yeldeğirmeni Tepe Höyük Buluntuları: 1,5 mt kalınlığında İlk Tunç Çağından kalma bir duvar tespit edilmiştir. Bu duvarın haricinde daha ince bir duvar ve kerpiçden bir duvar ele geçirilmiştir. Ayrıca yine İlk Tunç Döneminden kalma taştan yapılma bir bina ve ocak tespit edilmiştir.
Höyük buluntusu

Höyük buluntusu
Höyük buluntusu
Ele geçen çanak çömlekler İTÇ çanak çömlekleridir.  Ayaklı kaseler, boyunlu çömlekler ile Troya II dönemine ait insan yüzü biçimli kaplardan oluşmaktadır.
Mermer idol
Cilalı taş balta
Buluntu idol
Ağırşak
Ağırşak
Ağırşak
Höyük buluntusu
Höyük buluntusu
Küçük parçalar olarak ele geçenler şöyledir: Biri mermer iki adet yassı idol, cilalı taş balta ve ağırşaklar ile iğneler ele geçmiştir. Höyük Koruma Kurulu kararıyla Altınova Höyüğü olarak 1992 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
  
Taylan Köken

Kaynakça: http://www.tayproject.org/ / İlhan Kayan – Yel değirmeni Höyüğü ve Çevresinde (Altınova – Ayvalık) Kuvaterner Stratigrafisi, Alüvyal Jeomorfoloji ve Jeoarkeolojik Değerlendirmeler -2003 / http://www.apeyron.blogspot.com/  / 10. Araştırma Sonuçları -1992 / 12. Arkeometri Sonuçları Toplantısı -1996.