20 Mayıs 2011 Cuma

Emiralem Buluntuları / İZMİR / AİOLİS / Menemen

Emiralem’in Yeri: İzmir İli Menemen İlçesi’nden Manisa merkeze giden yol üzerindedir.

Emiralem ve Çevresi Araştırma Sonuçları: MS.167 yılında çok hasta olan ve Smyrna’dan, Pergamon’a giden Aelius Aristides, bugün adı Gediz olan Hermos nehrini nereden geçmişti? Sayın Erkanal yüzey araştırma sonuçlarında Emiralem’in regülatör mevkiinin Hermos’un en dar yeri olduğunu belirtir ve bu arada bir köprü ayağını oluşturduğuna inandığı, kaya bakiyelerinden ve bunların üzerindeki oygu izlerinden söz eder. Ayrıca kıyının her iki yanında bol miktarda yıpranmış Roma Dönemi seramik parçası belirlenmiştir.
Hermos Köprü Ayakları
Emiralem Regülatörü
Emiralem Regülatörü
Palamut Tepe üzerinde üç kişilik ana kayaya oyulmuş bir mezar tespit edilmiştir. Ölünün tavandan aşağı indirildiği ve deliğin kaba kapak ile kapatıldığı ve etrafının sıva ile kapatıldığı düşünülmektedir. Ayrıca kayanın üzerine açılmış bir niş de tespit edilmiştir.   

(Prof. Dr. Armağan Erkanal- Güney Aiolis Yüzey Araştırması 2003- 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt1 2004) 

Taylan Köken